vorte
predstavitev predstavitev
plinske vzmeti produkti
kovinostrugarstvo kovinostrugarstvo
prikljuèki priključki
navodila za naročilo plinskih vzmeti navodila za naročilo plinskih vzmeti
povpraševanje povpraševanje
vorte o podjetju
vorte - kje smo KJE SMO
domov domov
proizvodnja plinskih vzmeti
 
 

predstavitev

Pozdravljeni na spletni strani podjetja VORTE d.o.o. iz Ljubljane , ki se ukvarja s proizvodnjo plinskih vzmeti.

O PLINSKIH VZMETEHplinska vzmet

PLINSKA VZMET je hidropnevmatski prilagodljivi element.
Bat(1),ki je pritrjen na batnico (2), obdaja cev(3) z zunanjim premerom 18mm ali 22mm. Batnico tesni vodilo in tesnilo(4). Plinska vzmet je polnjena z plinom(Ar), s katerim se doloèa SILA plinske vzmeti.

Plinska vzmet je napolnjena z zelo visokim pritiskom plina, zato je ne smemo nikoli odpirati, izpostavljati visokim temperaturam, mehansko po¹kodovati ali obremeniti s silami, ki niso predvidene pri normalni uporabi.

Mehanske po¹kodbe, korozija, barva ali neèistoèe lahko po¹kodujejo tesnilni del plinske vzmeti. Cilinder in batnica se ne smeta po¹kodovati ali deformirati. Za podroèja uporabe, kjer lahko pride do omenjenih po¹kodb, se lahko izdelajo plinske vzmeti z gibljivo za¹èitno cevjo.

Temperaturno obmoèje uporabe plinskih vzmeti je med -18° in +60°C. Spreminjanje temperature vpliva na sile plinske vzmeti, in sicer za pribliµno 5% na vsakih 15°C temperaturne spremembe. Viskoznost olja se prav tako spreminja. Nazivna sila plinske vzmeti je definirana pri temperaturi 25°C.

UPORABA PLINSKIH VZMETI

uporaba plinske vzmeti- OSEBNA VOZILA (pokrov motorja, zadnja vrata)
- TOVORNA VOZILA (pokrovi)
- TRAKTORJI (pokrov motorja,prva in zadnja okna)
- VILIÈARJI (roèni,paletni)
- PLOVILA (pokrovi,stopnice)
- POKROVI (tiskarne,podzemni rezervoarji)
- PODSTRE©NE STOPNICE
- POHI©TVO(stenske omarice)
- PLOVILA
- PRIKOLICE
- DELOVNI STROJI (pokrov motorja,prva in zadnja okna)
- BOLNI©KE POSTELJE
- INOX PROGRAM
- ELEKTRIÈNE OMARICE
- LETALSKA INDUSTRIJA
- MEDICINA (postelje omarice)
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA
- VODNI REZERVOARJI
VORTE d.o.o.Boletova ul. 111000 LjubljanaSlovenijaEUEmail: vortepj@gmail.com
Tel: +386(0)1/519 0643Fax: +386(0)1/510 8975GSM: +386(0)31/871 829
© Vse pravice pridr¾ane!novisplet.com izdelava spletnih strani